Impactul contabil al COVID-19 asupra situațiilor financiare IFRS

Au trecut mai mult de două luni din momentul declarării pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății, respectiv de la implementarea unor măsuri de distanțare socială și a măsurilor guvernamentale, cu ajutorul cărora se încearcă găsirea unor soluții pentru atenuarea atât a crizei economice, cât și a crizei care afectează sistemul sanitar. În momentul de față, impactul asupra companiilor este deja unul semnificativ.

În această situație fără precedent, acest articol prezintă pozițiile preliminare adoptate de Mazars cu privire la subiectele care sunt în prezent discutate în cadrul organizațiilor profesionale și de reglementare contabile și care pot avea un impact asupra situațiilor financiare IFRS ale companiilor.

Implementarea modelului de depreciere IFRS 9 în contextul crizei actuale COVID-19

În contextul actual, incertitudinea și creșterea semnificativă a provocărilor întâmpinate de companii, au dus pe termen scurt la apariția unor întrebări cu privire la implementarea modelului de depreciere bazat pe pierderile preconizate, în conformitate cu IFRS 9. Autoritățile de reglementare a pieței, respectiv autoritățile bancare și autoritățile de reglementare contabilă colaborează pentru a emite  ghiduri și recomandări ce vor facilita implementarea standardului IFRS 9 în contextul COVID-19.

Având în vedere criza actuală și impactul ei economic asupra instrumentelor financiare, există posibilitatea ca principiile și modelele dezvoltate anterior să nu mai fie aplicabile. Companiile trebuie să evalueze metodologia utilizată pentru a determina dacă aceasta trebuie actualizată/adaptată la condițiile actuale din piață.

În special atunci când nu există nicio justificare economică, companiile trebuie să se asigure că politicile de depreciere utilizate ce vor lua în considerare impactul crizei COVID-19 (la nivel individual sau la nivel agregat) nu au ca finalitate transferul automat al activelor financiare din Bucket 1 în Bucket 2. Aceste politici trebuie să țină cont si de măsurile de sprijin implementate de către autoritățile publice.

Tratamentul aplicat chiriilor ca rezultat al crizei COVID-19: IASB propune modificarea IFRS 16

Criza actuală a condus sau va conduce la acordarea unor concesiuni privind chiriile locatarilor din partea locatorilor. În anumite situații, aceste concesiuni pot fi încurajate sau chiar impuse de către guvern. În contextul pandemiei declarate, analiza necesară pentru a evalua dacă o schimbare a condițiilor de plată din chirii este calificată drept o modificare contractuală reprezintă o examinare complexă.

Astfel, în cadrul Proiectului de modificare publicată pentru consultare pe 24 Aprilie, IASB propune modificarea IFRS 16 prin acordarea locatarului, și doar locatarului, a opțiunii de a considera că o concesiune a chiriilor in situația actuală nu reprezintă o modificare contractuală. Locatorii ar fi excluși din sfera de aplicare a acestui amendament. Mai mult, IASB nu intenționează să modifice modul de aplicare a standardului de către locatori. Pentru a accelera publicarea amendamentului, perioada de dezbatare este de numai 14 zile. Prin urmare, termenul limită pentru a răspunde la această consultare a fost 8 Mai.

Modificările propuse s-ar aplica numai concesiunilor din chirii, influențate direct de pandemia actuală COVID-19 și în anumite condiții fixate de către IASB, incluzând un interval de timp limitat (numai chiriilor datorate inițial în 2020) și limitat perioadelor, începând cu sau ulterior datei de 1 Iunie 2020. De asemenea, standardul va fi aplicat retrospectiv și există posibilitatea de a-l aplica anticipat.

Contabilizarea măsurilor de sprijin oferite de către stat: care standard ar trebui aplicat?

Având în vedere gama largă de măsuri guvernamentale întreprinse, prima provocare întâmpinată de companiile care beneficiază de sprijin financiar din partea Statului a fost de a determina standardul IFRS aplicabil. Printre măsurile întreprinse, putem aminti: implementarea șomajului parțial sau zile libere acordate părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, etc. Prin urmare, este necesară o analiză individuală, de la caz la caz, în vederea determinării standardului care poate fi aplicat: IAS 20 - Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală, IAS 19 - Beneficiile angajaților, IFRS 15 - Recunoașterea veniturilor, IAS 12 - Impozitul pe profit.

În anumite situații, au fost identificate nelămuriri cu privire la aplicarea IAS 19 sau IAS 20.

  • Aplicarea IAS 20 este justificată în situația în care o companie acționează pe cont propriu și primește ajutor de la Stat pentru a plăti salariile, în baza unui contract de muncă. În practică, în cazul în care Statul verifică dacă criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite și în situația în care o companie nu a îndeplinit criteriile, aceasta trebuie să returneze Statului sumele necuvenite încasate. Ajutorul primit de la Stat va fi prezentat în conformitate cu politica contabilă adoptată anterior pentru alte subvenții primite. În practică, acestea se vor contabiliza fie ca alte venituri, fie ca o reducere a cheltuielilor cu salariile.
  • Aplicarea IAS 19 este justificată în situația în care compania plătește angajatului un venit substitutiv în numele Statului, bani care vor fi rambursați ulterior companiei de către Stat. Cu alte cuvinte, compania are un rol de agent în numele Statului și nu va beneficia de subvenții în nume propriu. Ajutorul primit trebuie prezentat ca o deducere din cheltuielile cu salariile.

Prezentarea preformanței financiare conform IAS 1

Anumite companii afectate de criza actuală, în special cele cu obiect de activitate industrial și de servicii, și-au exprimat dorința de a prezenta consecințele financiare ale COVID-19 separat în situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global, în conformitate cu IAS 1.

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP)  a menționat faptul că utilizarea și prezentarea indicatorilor de performanță alternativi trebuie să fie consistentă în timp. AEVMP  recomandă o abordare prudentă în situația în care prezentările existente sunt modificate sau în cazul în care se dorește introducerea unor indicatori noi cu scopul de a prezenta impactul COVID-19 asupra performanței financiare.

În practică, AEVMP recomandă menționarea consecințelor financiare ale COVID-19 în cadrul notelor la situațiile financiare și nu în situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global propriu-zis.

Documente

BEYOND THE GAAP NO. 142 - MARCH 2020
BEYOND THE GAAP NO. 142 - MARCH 2020
BEYOND THE GAAP NO. 142 SUPPLEMENT COVID-19 - MARCH 2020
BEYOND THE GAAP NO. 142 SUPPLEMENT COVID-19 - MARCH 2020
BEYOND THE GAAP NO. 143 - APRIL 2020
BEYOND THE GAAP NO. 143 - APRIL 2020
BEYOND THE GAAP NO. 143 SUPPLEMENT COVID-19 - APRIL 2020
BEYOND THE GAAP NO. 143 SUPPLEMENT COVID-19 - APRIL 2020