Obligații anuale privind impozitul pe venit

Anul 2020 a fost un an încărcat din punct de vedere fiscal, determinat în primul rând de pandemia COVID-19. Înțelegem că noutăţile circulă repede şi din toate direcțiile și astfel încercăm să îi sprijinim pe toți cei care încă trec printr-o perioadă dificilă, mai ales atunci când vorbim de susţinerea obiectivelor de business.

În acest articol, vom discuta atât despre declarația anuală de impozit pe venit, un subiect foarte important la începutul fiecărui an, cât și despre cele mai recente modificări legislative cu impact asupra acestui subiect.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, o nouă modificare a fost adusă în Legea nr. 296/2020, referitoare la condițiile de stabilire a rezidenței fiscale a persoanelor fizice.

Persoanele care își au centrul intereselor vitale în România vor fi supuse impozitului pe venitul personal începând cu prima zi declarată ca având această situație. De asemenea, persoana care depășește 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic în cauză, este supusă impozitului pe veniturile globale (din România și din străinătate), începând cu prima zi de sosire.

Această modificare este importantă pentru persoanele fizice considerate ca rezidenți fiscali în România, aceștia având obligația de a își declara veniturile globale în România, prin depunerea Declarației Unice până la data de 25 mai a anului următor celui în care se obține venitul (anterior 15 martie). Același termen se aplică și pentru plata taxelor datorate.

Având în vedere acest lucru, am dori să reiterăm tipurile de venituri care trebuie declarate prin intermediul Declarației Unice până la termenul menționat anterior:

  • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
  • venituri din dividende și dobânzi;
  • câștiguri de capital;
  • venituri din activități independente etc.

În plus, contribuabilii ar trebui să acorde atenție veniturilor de sursă română care ar trebui declarate în România indiferent de statutul lor de rezidență fiscală.

În ceea ce privește obligațiile de raportare, depunerea Declarației Unice se efectuează electronic prin intermediul contului din Spațiu Privat Virtual sau de către o persoană împuternicită.