HR training: Job utilization

HR training: Job utilization

Acest training este dedicat profesioniștilor de HR și managerilor din business care:

 • Vor să evalueze obiectiv care este volumul de muncă al fiecărei poziții în parte;
 • Vor să identifice obiectiv care sunt activitățile care aduc valoare și care sunt cele care pot fi optimizate;
 • Sunt în situația de a defini restructurări la locul de muncă și vor să identifice posturile critice pentru viitor.

Nu contează dacă lucrezi într-o companie de servicii sau una de producție, acest training te va ajuta prin cele 4 module să :

Modulul #1 | 4 noiembrie, 09.30

 • Stabilești corect inventarul activităților critice pentru orice poziție;
 • Derulezi interviuri obiective cu colegii, astfel încât să identifici tipurile de activități și relevanța lor pentru posturile lor.

Modulul #2 | 11 noiembrie, 09.30  

 • Identifici gradul de utilizare real pe post;
 • Identifici gradul de utilizare dorit pentru fiecare post și să generezi o nouă metodologie de lucru.

Modulul #3 | 18 noiembrie, 09.30

 • Identifici activitățile care pot fi eliminate din încărcarea unor posturi, folosind alternative disponibile în companie;
 • Calculezi economiile pe care le poți face pentru fiecare post pentru care calculezi gradul de încărcare/ job utilization.

Modulul #4 | 25 noiembrie, 09.30

 • Identifici competențele relevante pentru fiecare post și astfel poți actualiza catalogul de competențe necesar pentru planul de training la nivel de companie;
 • Actualizezi fișele de post pe baza exercițiului rulat.

Ce obții din participarea la acest curs?

 • O experiență care se concentrează pe exerciții practice pe parcursul celor 2 ore dedicate fiecărui modul;
 • Transferul imediat în practică prin temele alocate fiecărui modul;
 • O economie adusă businessului de minim 1000 Euro/ an pentru cel mai puțin complex post din organizație. Cu cât complexitatea postului crește, cu atât va crește și valoarea economiilor produse;
 • O diplomă care să certifice competența de evaluare a încărcării pe post/ job utilization.

 

Cât te costă acest curs?

 • 500 Euro investiția inițială pe care ți-o recuperezi și produci chiar profit până la finalul cursului.
 • 4 module cu câte 2 ore/ atelier.
 • Alte 2 ore după fiecare modul pentru a rula temele fiecărui modul în parte.

Cursul se va desfășura în limba română, iar toate modulele vor fi organizate online pe Microsoft Teams. Grupa va avea maximum 15 participanți, astfel încât să ne asigurăm de interactiviatea specifică acestor tipuri de ateliere. 

Absolvirea cursului presupune parcurgerea în întregime a celor 4 module. Nu este posibilă înscrierea la unul sau doar o parte dintre cele 4 module.

Inscriere

* Informare:

Mazars Management SRL (denumit in continuare Mazars)

CUI: RO11934680
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/5865/1999
Bucuresti, Sector 2, Str. Ing. George Constantinescu, nr. 2-4 si 4B, etaj 5
E-mail: mazars.comunicare@mazars.ro

(i) conform prevederilor Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, al Parlamentului si Consiliului Uniunii Europene (Regulamentul general privind protecția datelor - „GDPR“),
(ii) in temeiul principiilor echității si transparentei,

vă informează prin prezenta în privința politicii Mazars de protecție a datelor cu caracter personal, pentru Cursul Job utilization, care se va desfășura în perioada 21 septemrnie - 12 octombrie 2021, după cum urmează:

 • Colectam si prelucram, ca operator, datele cu caracter personal ale participanților persoane fizice in nume propriu, respectiv ale reprezentanților/angajaților desemnați ai companiilor participante la acest eveniment care ne comunică ele însele datele, date constând in nume, prenume, funcție, angajator/companie reprezentata, e-mail, număr de telefon, adresa personală pentru facturare persoana fizică, dacă este cazul imagine privind participarea in cadrul evenimentului, si care ne sunt necesare in scopurile realizării evidentei si accesului participanților la eveniment, completării ecusoanelor si apoi a diplomelor de participare, in scopul întocmirii facturii in vederea plații prețului participării de către participanții in nume propriu.
 • Ne bazam in principal pe interesul nostru legitim de a realiza Cursul Job utilization 2021, pe relația de tip contractual pe care o putem avea in acest sens cu persoanele fizice care vor veni in nume propriu și pe obligațiile legale care ne revin, ca temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • În cea mai mare parte, datele cu caracter personal pentru Cursul Job utilization 2021 sunt utilizate intern de către departamentele mandatate cu organizarea acestui eveniment si de către departamentul financiar. Mai pot fi destinatari ai datelor: societăți de servicii utilizate pentru realizarea evenimentului, cele de furnizare servicii IT, de gestionare a sistemului informatic, companii de gestionare a securității, a pazei, protecției si accesului in locația evenimentului, societăți de furnizare servicii media.
 • Este posibil să utilizăm și aplicații, platforme de comunicare cu stocare care să fie furnizate din afara Spațiului Economic European caz în care, dacă nu există o decizie de recunoaștere a caracterului adecvat de protectie, să solicităm de regulă Clauzele Contractuale Standard pentru transfer.

Vom utiliza datele personale încredințate pentru scopurile si temeiurile legale permise si vom stoca datele atât cat este necesar pentru a va oferi Cursul Job utilization 2021, pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale, pentru oricare din scopurile menționate mai sus.
Stocam datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cat este necesar pentru a furniza Cursul Job utilization 2021, in alte scopuri esențiale precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea eventualelor divergente referitoare la plata/la eveniment, diploma eliberata, alte asemenea. Deoarece aceste necesități pot varia in funcție de tipurile de date, diferite in contextele distincte, mai sus menționate, perioadele efective de retenție pot varia.

Persoana vizata in relația cu Mazars pentru Cursul Job utilization 2021 are dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea si completarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat” - cu precizarea ca vor putea fi însă situații in care Mazars sa nu poată da curs solicitării de ștergere a datelor), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor (când portabilitatea este fezabila din punct de vedere tehnic si sunt întrunite si celelalte condiții conform GDPR), dreptul de opoziție, dreptul de retragere a consimțământului daca acesta a fost acordat in vederea prelucrării datelor.
Pentru evitarea oricărui dubiu, Mazars nu utilizează la data prezentului un sistem automatizat de prelucrare a datelor care sa duca la luarea vreunei decizii in privința vreunei persoane vizate pentru evenimentul, respectiv/scopurile menționate.
Vom fi încântați sa răspundem cererilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate fata de Mazars , acestea, in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, având posibilitatea de a fi adresate Mazars prin comunicarea unei solicitări pe adresa de e-mail GDPR.compliance@mazars.ro. 

Trainer