Acționăm conform valorilor noastre

Valorile noastre sunt moștenite de la fondatorii Mazars și nu au încetat să ne călăuzească niciodată. Ele reprezintă nucleul principiilor pe care le aplicăm zi de zi în relațiile noastre cu angajații, clienții și cu societatea. În acestea constă temelia dezvoltării noastre de mai bine de 70 de ani și suntem convinși că vor continua să ne asigure dezvoltarea în anii și deceniile viitoare. Dincolo de cuvinte, valorile noastre reflectă hotărârea de a depăși simpla respectare a legilor și reglementărilor. Acestea sunt pilonii companiei etice care aspirăm să fim.

Integritate
Furnizarea de servicii excelente este o necesitate, dar ea nu ar însemna mult fără rigurozitatea morală pe care ne-o datorăm nouă înșine și clienților noștri. Integritatea este piatra de temelie a relațiilor noastre din cadrul organizației, precum și a relațiilor cu clienții și părțile interesate. Pentru a câștiga și a menține încrederea celorlalți, trebuie să fim mereu onești și deschiși.

Responsabilitate
Companiile durabile sunt companii responsabile. Credem în responsabilitate, responsabilitatea pentru comportamentul nostru personal și profesional. Ne pasă de modul în care munca noastră poate afecta comunitățile și ne dorim să facem diferența.

Diversitate și Respect
Clienții se bazează pe talentul și competența noastră; iar membrii echipei definesc calitatea acesteia. Respectul pentru fiecare individ și contribuția lor unică fac parte din ceea ce suntem. Apreciem diferențele și diversitatea, știind că perspectivele noi fac organizația noastră mai echitabilă și mai puternică.

Excelență tehnică
Toate proiectele și mandatele noastre au ca prioritate furnizarea celui mai bun serviciu posibil către clienții noștri. Prin urmare, continuăm să urmărim în mod constant cel mai înalt nivel de excelență tehnică și calitate în tot ceea ce facem. Prin inovație și dezvoltarea talentelor, ne propunem să satisfacem toate așteptările părților interesate.

Independență
Independența a fost întotdeauna „rațiunea de a exista” și starea de spirit a companiei Mazars. Indiferent dacă lucrăm în calitate de auditori sau consultanți, acțiunea independentă este esențială. 

Guvernanță
De la crearea companiei, trei generații de lideri au predat cu succes ștafeta celor noi, au transmis cunoștințe și experiență, și au deschis calea pentru un viitor mai bun. Continuitatea și buna guvernanță sunt ingredientele-cheie ale dezvoltării durabile a companiei noastre și a clienților noștri.

De la valori la comportamente: codul nostru global de conduită

Codul nostru global de conduită este un ghid practic menit să îi ajute pe toți specialiștii noștri, indiferent de vârstă, poziție sau țară, să navigheze printre alegerile dificile și să ia deciziile corecte, în conformitate cu valorile noastre.
Acest cod precizează clar cine suntem, ce așteptări avem în companie și cum trebuie să gestionăm relațiile cu clienții, părțile interesate și comunitățile. Într-un mediu complex și în continuă schimbare, codul de conduită servește drept busolă morală pentru activitățile noastre zilnice, trasează linia dintre ceea ce este recomandat sau acceptabil și ceea ce ne-ar putea pericilita reputația și încrederea ce ne-a fost acordată. Gestionăm cu cea mai mare seriozitate orice abatere de la conduită, și luăm măsurile cuvenite ori de câte ori este necesar. Numai așa putem deveni un partener de încredere, care acționează în interes colectiv, o companie angajată față de clienții noștri, experții noștri și față de societate.

Integritate în acțiuni
Succesul Mazars se bazează pe relațiile de încredere pe care le avem cu clienții și părțile interesate. Pentru a menține și cultiva această încredere, trebuie să fim mereu onești și deschiși.

Responsabilitate
Ne asumăm responsabilitatea pentru comportamentul nostru personal și profesional. Ne pasă de impactul nostru asupra comunităților în care lucrăm și dorim să producem schimbări pozitive.

Respectul față de oameni
Forța organizației noastre rezidă în profesioniștii care lucrează cu noi. Îi tratăm pe toți cu respect, astfel încât se simt apreciați pentru diversitatea, perspectiva și contribuția lor unică.

Calitate excepțională
Ne propunem să livrăm întotdeauna servicii de calitate excepțională. Investim in inovație și dezvoltăm echipele noastre pentru a satisface nevoile în continuă evoluție ale clienților și părților interesate.

Independență în gândire
Suntem parteneri de încredere. Serviciile de consultanță oferite sunt obiective și imparțiale. Apreciem independența. Evităm orice relație care ne-ar putea împiedica să acționăm la cele mai înalte standarde profesionale.

Viziune pentru viitor
Mazars este o companie durabilă. Construim relații pe termen lung, încurajăm antreprenoriatul și planificăm succesiunea.