Procedura pentru sesizări externe

Depunem toate eforturile pentru bunul mers al lucrurilor. Dacă sunteţi totuşi nemulţumit, ne puteţi împărtăşi observaţiile dumneavoastră, completând formularul de mai jos. Vă vom contacta pentru a găsi împreună o soluţie.

Evidența sesizărilor înregistrate

Evidenţa centralizată a tuturor sesizărilor va fi ţinută de responsabilul cu conformitatea din cadrul Grupului Mazars, care poate raporta Directorului Naţional şi Directorilor Neexecutivi Independenţi ai firmei.

Orice date cu caracter personal, furnizate în baza acestei proceduri, vor fi păstrate doar pe perioada strict necesară pentru procesarea sesizărilor înaintate.

Mazars aplică toate măsurile de securitate adecvate, pentru a asigura protecţia informaţiilor colectate în cadrul Procedurii pentru sesizări externe, în conformitate cu prezenta Politică privind confidenţialitatea şi cu toate reglementările în vigoare.

Dreptul de a accesa şi modifica datele

Aveţi dreptul să accesaţi, să contestaţi şi să corectaţi datele cu privire la persoana dumneavoastră, precum şi să solicitaţi modificarea sau ştergerea acestora, în cazul în care sunt incorecte, incomplete sau învechite, în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecţia datelor. Pentru a exercita acest drept, vă rugăm să folosiţi Formularul extern de contact de mai jos.