Termeni generali de utilizare

Această pagină conține termenii generali de utilizare ai site-ului web pe care îl vizitați, Mazars.ro.

Regulament tragere la sorti castigatorii campaniei "Chestionar HR Advisory"

Campania „Chestionar HR Advisory” se va desfasura in perioada 20-31 ianuarie 2020 (inclusiv). Scopul este cunoasterea noii linii de business „Human Resources Advisory” a Mazars. 

Va rugam sa vizualizati regulamentul integral accesand pe butonul de mai jos:

Regulament extragere

Notă privind drepturile de autor 

Întreg conținutul acestui site-web este proprietatea © Mazars Group și Mazars - România. 

Termeni generali de utilizare 

Acest serviciu este destinat exclusiv utilizării personale. Orice reproducere sau reprezentare integrală sau parțială în orice scopuri și prin orice medii este interzisă. Nerespectarea acestei interdicții constituie o abatere al cărei autor poate fi tras la răspundere conform legii civile sau penale. 

Informațiile disponibile pe acest site web au caracter non-contractual și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Funcțiile și disponibilitatea serviciilor menționate în acest site web sunt valabile pentru următoarea țară: România. Informațiile disponibile pe site-ul web nu pot fi considerate în niciun caz ca reprezentând o consultare sau recomandare de orice fel. Mazars nu poate fi considerată în niciun caz ca fiind responsabilă pentru pierderi de orice fel ca urmare a consultării sau utilizării site-ului de către utilizator. Acest site poate conține linkuri către site-uri terțe, asupra cărora Mazars nu deține niciun control. Mazars nu acceptă niciun fel de responsabilitate pentru conținutul respectivelor site-uri. 

Vizitatorii site-ului iau la cunoștință că datele lor cu caracter personal pot fi colectate în timpul utilizării site-ului, atunci când completează formulare de introducere de date, în special atunci când solicită să fie contactați, când depun reclamații sau se abonează la o alertă. 
Mazars este operatorul de date în scopurile colectării și prelucrării acestor date. 

Notă de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Securitatea informatiilor personale este un aspect definitoriu în cadrul Mazars România SRL şi Mazars Consulting SRL (Mazars, Societatea). Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental , identitate economică, culturală sau socială.
Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru https://www.mazars.ro/, precum și altor situații, așa cum sunt descrise în acest document.

I Date personale ale candidaților pentru o poziție în cadrul societății

A. Datele personale pe care le prelucrăm
În vederea desfășurării procesului de recrutare, precum și ulterior încheierii acestuia, pe parcursul desfășurării raporturilor de muncă, vom colecta de la dvs. următoarele date personale:

 • datele dvs. de identificare (numele complet, sex, data nașterii);
 • datele dvs. de contact (e.g.: nr. de telefon, adresă, email);
 • datele înscrise în CV-ul transmis de dvs. (incluzând educație, experiență profesională, hobby-uri);
 • date privind informațiile evaluării dvs. (dacă este cazul).

B. Cum colectăm datele personale
Colectăm datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar, raportat la momentul trimiterii candidaturii dvs., cât și ulterior, la momentul interviului și/sau al evaluării. Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideţi dacă ne furnizați aceste date personale. Cu toate acestea, desfășurarea procesului de recrutare, în lipsa anumitor date necesare acestui proces, date prelucrate în temeiul unui interes legitim justificat, nu este posibilă în lipsa furnizării lor. În mod auxiliar, colectăm date personale ale dvs. necesare recrutării dvs. și prin intermediul site-urilor de recrutare , în cazul în care dvs. ați aplicat la un anunț de angajare postat pe un astfel de site.
Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate de la dvs. în mod verbal, prin formulare scrise, telefonic sau pe email.
C. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării
Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile avute în vedere de către Societate și se va limita strict la aceste scopuri:
i. Activități legate de desfășurarea procesului de recrutare:

 • verificarea pregătirii dvs. și a compatibilității generale în cadrul Societății și pentru postul dorit.

ii. Activități privind asigurarea securității în cadrul Societății:
precum și orice alte activități adiacente, dacă sunt compatibile cu cele menționate.
Orice prelucrare a datelor dvs. în scopurile menționate anterior, se întemeiază pe consimțământul dvs. acordat în mod implicit, prin exprimarea interesului față de postul oferit de Societate.
D. Stocarea informațiilor
Datele dvs. personale vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp, pentru stabilirea acesteia luându-se în considerare momentul finalizării procesului de recrutare, precum și orice acord cu dvs. prin care vă exprimați interesul. În cazul în care nu veți fi recrutat pentru postul avut în vedere, vom păstra datele dvs. pentru a vă contacta pe viitor cu privire la alte oportunități care v-ar putea interesa.
E. Persoane terțe
Veți fi notificat cu privire la orice transfer viitor al datelor dvs. personale către orice destinatar (fie persoană de drept privat, fizică sau juridică, autoritate publică sau orice alt organism), cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național.

II Date personale ale clienților persoane fizice ale Societății, precum și reprezentanților ori altor angajați ai clienților persoanelor juridice

A. Datele personale pe care le prelucrăm
Date personale:

 • datele dvs. de identificare (numele complet);
 • datele dvs. de contact (e.g.: nr. de telefon, email, inclusiv adresă de Skype);
 • poziția dvs. în societatea din care faceți parte;

Date personale sensibile și categorii speciale de date:

 • CNP, seria și nr. cărții de identitate și/sau pașaportului dvs., în cazul acționarilor/asociaților societății dvs..

B. Cum colectăm datele personale
Colectăm datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar, raportat la momentul initierii obligatiilor contractuale, cât și ulterior, prin desfasurarea atributiilor contractuale. Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideţi dacă să ne furnizați aceste date personale. Cu toate acestea, în lipsa acestora, desfășurarea raporturilor contractuale nu vor fi posibile.
Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate direct de la dvs. prin formulare scrise, contracte si alte acte similare, telefonic sau pe email. În mod auxiliar, colectăm date personale ale dvs. necesare proceselor de analiza interna in vederea initierii si incheierii relatiilor contractuale și prin intermediul site-urilor publice de de specialitate.
De asemenea, vom colecta datele dvs. personale în cazul în care veți participa la evenimentele organizate de noi.
C. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării
Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile avute în vedere de către Societate și se va limita strict la aceste scopuri:
i. Activități privind achiziționarea de către dvs. de servicii:

 • încheierea și executarea contractului și prestarea serviciilor;
 • alte activități și acțiuni derivate din încheierea și executarea contractului.

ii. Activități desfășurate pentru cunoașterea clientelei precum si pentru prevenirea și combaterea spălării de bani.
iii. Organizarea de evenimente cu scop academic, științific sau profesional;
Orice prelucrare a datelor dvs. în scopurile menționate anterior are la bază unul dintre următoarele temeiuri:
i. Executare a unui contract (i.e. contractul privind achiziționarea unor servicii) – sunt prelucrate următoarele date personale: datele dvs. de identificare (în calitate de client persoană fizică sau de reprezentat ori alt angajat al unui client persoană juridică), datele de contact și poziția dvs.
ii. Îndeplinirea unor obligații prevăzute de dispozițiile legale în sarcina Mazars (i.e. privind prevenirea și combaterea spălării de bani și necesitatea cunoașterii clientelei), în măsura îndeplinirii condițiilor privind aplicabilitatea acestora – fiind prelucrate pe acest temei datele de contact și CNP-ul, seria și nr. C.I. sau ale pașaportului acționarilor/asociaților, precum si tara lor de resedinta fiscala;
iii. Consimțământ, în ceea ce privește transmiterea newsletterelor sau a invitațiilor la evenimentele organizate de Mazars – pentru prelucrarea datelor dvs. de identificare și de contact.
D. Stocarea informațiilor
Datele dvs. personale vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp, la stabilirea acesteia fiind luat în considerare momentul încetării raporturilor contractuale, precum și orice obligații legale existente de retenție a unor date peste această perioadă.
E. Persoane terțe
Mazars nu transmite informaţii personale unor terţe părţi, exceptând situaţiile în care acest lucru este necesar pentru nevoile legitime profesionale şi comerciale, pentru a răspunde solicitărilor dvs. şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale. Veți fi notificat cu privire la orice transfer viitor al datelor dvs. personale către orice destinatar (fie persoană de drept privat, fizică sau juridică, autoritate publică sau orice alt organism), cu excepția situațiilor mentionate anterior sau cand un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național.

III Date personale ale persoanelor care oferă datele de contact societății

A. Datele personale pe care le prelucrăm – le furnizați în mod voluntar, direct, prin completarea formularului de contact disponibil pe site-ul nostru:

 • numele dvs. complet;
 • datele dvs. de contact: email;

B. Cum colectăm datele personale
Colectăm datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar, direct, prin completarea formularului de contact disponibil pe site-ul nostru.
C. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării
Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la:
i. comunicarea cu dvs., în scopul de a vă transmite un răspuns satisfăcător la mesajul dvs.
Orice prelucrare a datelor dvs. în scopurile menționate anterior are la bază consimțământul dvs. implicit prin transmiterea unui mesaj sau prin folosirea formularului de pe site.
D. Stocarea informațiilor
Datele dvs. personale vor fi stocate pe o perioadă de timp apreciată în funcție de conținutul mesajului dvs. și de interesul pe care acesta îl prezintă pentru Societate
E. Persoane terțe
Mazars nu transmite informaţii personale unor terţe părţi, exceptând situaţiile în care acest lucru este necesar pentru nevoile legitime profesionale şi comerciale, pentru a răspunde solicitărilor dvs. şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale. Veți fi notificat cu privire la orice transfer viitor al datelor dvs. personale către orice destinatar (fie persoană de drept privat, fizică sau juridică, autoritate publică sau orice alt organism), cu excepția situațiilor mentionate anterior sau când un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național.

Securitatea datelor personale
Pentru noi, securitatea, integritatea şi confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt foarte importante. Societatea va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.
Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile şi libertăţile dvs. vom notifica Autoritatea Naţională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dvs.
Link-uri catre alte site-uri
Dorim să vă informăm că website-ul Mazars ar putea conţine link-uri către alte website-uri, inclusiv website-uri ale unor alte firme membre Mazars care nu respectă întru totul situaţiile descrise în această notă de informare. Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de păstrare a confidenţialităţii de pe fiecare site web vizitat înainte de a divulga informaţii cu caracter personal.
Modificări aduse acestei note de informare
Mazars poate modifica această notă de informare fără o notificare prealabilă, în funcţie de cerinţele legislative în vigoare, cât şi pentru a reflecta practicile Mazars în acest domeniu. Când vom aduce modificări acestei note de informare, vom modifica data la care informaţiile au fost actualizate (“updated”). Vă recomandăm să recitiţi periodic această nota de informare pentru a vă informa asupra modului în care Mazars vă protejează datele cu caracter personal.
Protecția vieții private a minorilor
Website-ul Mazars nu este destinat sau adresat persoanelor minore. Politica Mazars este de a nu colecta sau păstra în mod intenţionat date personale privind minorii, exceptând situaţia în care acest lucru face parte dintr-un angajament de a furniza servicii profesionale.
Drepturile dvs.
Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:
i. Dreptul de acces la datele personale. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele personale cu privire la dvs. pe care Societatea le prelucrează.

ii. Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale. Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor personale incorecte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dvs. personale, spre exemplu, în cazul în care aceasta nu este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ați consimțit. Datele personale a căror retenție se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse.

iii. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale. În situațiile prevăzute de lege, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

iv. Dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale. Puteți solicita transmiterea, fie către dvs., fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor personale pe care Societatea le prelucrează cu privire la dvs.

v. Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Puteți exercita acest drept în legătură cu datele personale care nu sunt cerute de dispoziții legale imperative, care nu sunt necesare pentru executarea contractului încheiat cu Societatea și care nu sunt nici solicitate de către Societate, pe baza intereselor sale legitime. De asemenea, aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul cu privire la datele personale astfel furnizate, retragere ce poate fi exprimată oricând și care conduce la ștergerea datelor personale respective din baza noastră de date în cel mai scurt timp; cu privire la celelalte date personale colectate în temeiul unei obligații legale sau în temeiul unui interes legitim al Societății, retragerea consimțământului nu produce niciun efect.

Exercitați-vă drepturile
Dacă aveţi orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriţi să ne adresaţi o solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteți contacta la sediul nostru sau folosind datele de contact de mai jos:
adresa de e-mail GDPR.Compliance@mazars.ro

Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile.
În cazul în care consideraţi că nu am soluţionat toate cererile dvs. sau sunteţi nemulţumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP. De asemenea, vă puteţi adresa şi, în mod direct, instanțelor de judecată competente.
Aplicabilitate
Aceasta nota de informare este valabila incepand cu data de 25 Mai 2018.